Skip to main content

FAQ


Näe hyvä Meissä -perheleirit

Miten voin hakea mukaan Näe hyvä meissä -toimintaan?

Sivuilla on Perheille palkin alla Leirit ja sivuilla alaosassa on ILMOITTAUDU palkki.

Koska saamme tietää leirille mukaan pääsystä?

Ilmoittautumisajankohdasta riippuen viimeistään 2-4 viikon kuluessa. Valinnasta ilmoitetaan sähköpostitse, tarkkaile siis sähköpostiasi!

Joskus ilmoittautumisesta voidaan kysyä lisätietoa jolloin koordinaattori tai leirin työntekijä on sinuun yhteydessä puhelimitse ilmoittautumisen jälkeen. 

Tarvitaanko suositusta Näe hyvä meissä -perheleireille?

Suositus ei ole välttämätön, mutta sen voi halutessaan pyytää ja liittää mukaan. Suosituksen voi antaa vaikkapa oman kunnan perhetyöntekijä.

Mitkä ovat edellytykset leirille pääsyyn?

Näe hyvä meissä -perheleirit ovat suunnattu perheille, jotka ovat kriisiytymisuhassa tai muutoin tuen tarpeessa. Näe hyvä meissä -toiminnassa koko perheellä on mahdollisuus saada aikaa ilolle, mahdollisuus lomaan arjesta, löytää uusia ystäviä. Vanhemmille tarjoutuu hetkiä keskittyä vanhemmuuteen sekä vertaistukeen muiden vanhempien kanssa. Vanhemmuuden vahvistaminen kulkee koko matkan mukana yhteisistä toiminnoista pienryhmätyöskentelyyn.

Minkälaisia leiriohjaajia haette Näe hyvä meissä toimintaan?

Odotamme Näe hyvä meissä toiminnan leiriohjaajalta kokemusta jo lasten ja perheiden kanssa toimimisesta. Kuten kaikessa Parasta Lapsille ry:n toiminnassa, haemme mukaan luotettavia, turvallisia aikuisia, jotka haluavat sitoutua mukaan koko kauden ajalle.

Toiminnassamme on paljon myös sosiaali-, terveys- ja opetusalan opiskelijoita. Meillä erilaisten opintokokonaisuuksien suorittaminen on mahdollista ja räätälöimme jokaiselle opiskelijalle yhteistyössä hänen tarvitsemansa polun.

Jos haluat mukaan, täytä ”Hae ohjaajaksi” hakemus täällä >


Näe hyvä Mussa

Miten voin hakea mukaan Näe hyvä mussa -toimintaan?

Sivuilla on Lapsille ja Nuorille palkin alla Leirit ja jokaiselle kunnalle omat sivut. Valitse palkista oma kuntasi ja kunnan omilla sivuilla ala osassa on ILMOITTAUDU palkki.

Huomioi kuitenkin, että lapselle on oltava suositus ennen kuin haette mukaan. Hakemus ei lähde ilman siihen liitettävää suositusta.

Miten saan suosituksen liitettyä hakemukseen?

  • Avaa suosituslomake oman kuntasi sivulta ILMOITTAUDU-linkin yläpuolelta klikkaamalla kohtaa (tallennettava suositus).
  • Tallenna lomake omalle koneellesi ja lähetä se suosittelijalle täytettäväksi.
  • Tallenna sitten suorittelijan sinulle palauttama täytetty lomake oman koneesi tiedostoihin.
  • Klikkaa ILMOITTAUDU-palkkia ja täytä avautunut hakemus.
  • Suosituslomakkeen saat liitettyä Muut -tiedot -kohdan alapuolelta. Klikkaa SELAA-painiketta, etsi tiedosto omalta koneeltasi ja klikkaa AVAA, niin suosituslomake tulee hakemuksen liitteeksi.
Kuka voi suositella lasta toimintaan?

Suosittelijana voi toimia kunnan työntekijä esim. perheen oma sosiaalityöntekijä, koulukuraattori tai vaikka neuvolan työntekijä. Myös paikallisen järjestön, seurakunnan tai nuorisopalveluiden työntekijä voi suositella lasta toimintaan. Tärkeintä on, että suosittelijalla on ymmärrys perheen tilanteesta, sekä lapset tarpeista. Suosittelijan tulee täyttää suosituslomake (tallennettava suositus) Näe hyvä mussa toiminnan sivuilta.

Koska saamme tietää leirille mukaan pääsystä?

Ilmoittautumisajankohdasta riippuen viimeistään 2-4 viikon kuluessa. Valinnasta ilmoitetaan sähköpostitse, tarkkaile siis sähköpostiasi!

Joskus ilmoittautumisesta saatetaan kysyä lisätietoja ja leirin työntekijät tai koordinaattori on sinuun yhteydessä puhelimitse ilmoittautumisen jälkeen.

Mitkä ovat edellytykset leirille pääsyyn?
  • Perheen tulee olla kyseisen kunnan/kaupungin asukas

  • Lapsen tulee olla 9-13 -vuotias

  • yli 7-vuotiaat sisarukset voivat hakea mukaan jos se on perheen tilanteen kannalta paras vaihtoehto. Tässä kuitenkin tärkeä huomioida leirille tulevan lapset tilanne kotona. Joskus voi tehdä sisaruksille myös hyvää, että toinen on leiritoiminnassa ja toinen kotona. Näissä tilanteissa katsotaan ensisijaisesti lapsen tarve.
  • Joskus ”näkymätön” lapsi on hyvä saada toimintaan ilman sisarusta. Esim. erityistä tukea tarvitseva sisarus saa erikseen vahvempaa huomiota perheeltä leirien ajan.
  • Lapsen on kyettävä ryhmätoimintaan (ryhmässä 25 lasta), omaohjaus ja itsesäätely ikätasolla. Vaikka toiminnassamme on aikuisia leiriohjaajia, leiripedagogi ja leirijohtaja, emme pysty tarjoamaan yhdelle lapselle koko aikaista yksilöohjausta. Leirien tavoite on jakaa huomiota tasapuolisesti kaikille lapsille niin, että kaikki kokevat tulleensa kuulluksi ja nähdyksi. Usein haasteet omantoiminnan ohjauksessa tai itsesäätelyssä vievät suuren huomion aikuisilta ja silloin osa ryhmää jää väkisinkin varjoon, tätä yritämme välttää.
Minkälaisia leiriohjaajia haette Näe hyvä mussa toimintaan?

Odotamme Näe hyvä mussa toiminnan leiriohjaajalta kokemusta jo lasten kanssa toimimisesta. Kuten kaikessa Parasta Lapsille ry:n toiminnassa, haemme mukaan luotettavia, turvallisia aikuisia, jotka haluavat sitoutua mukaan koko kauden ajalle.

Toiminnassamme on paljon myös sosiaali-, terveys- ja opetusalan opiskelijoita. Meillä erilaisten opintokokonaisuuksien suorittaminen on mahdollista ja räätälöimme jokaiselle opiskelijalle yhteistyössä hänen tarvitsemansa polun.

Jos haluat mukaan, täytä ”Hae ohjaajaksi” hakemus täällä >

Parasta Lapsille ry

parastalapsille logo

Kotona kuultua

“Ne sano mulle, että mä olen ihana!“
– Aada –


Seuraa meitä